Producenci
Regulamin konkursu misja Apollo

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzania konkursu  z nagrodami (dalej „Konkurs”) oraz zasady przyznawania nagród.
 2. Konkurs organizowany jest przez 
  1. Markę Planteris Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, z którym można skontaktować się za pomocą adresu email info@qurczak.pl
  2. GilkoVegan Store –  MIRA GUZIAKIEWICZ-SZYMCZYK prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie, ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila 17, 31-209 Kraków z którym można skontaktować się za pomocą adresu email hello@gilko.pl 
  3. (dalej zwani łącznie „Organizatorem”).
 3. Konkurs prowadzony jest na stronie pod adresem URL https://www.instagram.com/gilko_veganstore/ (dalej „Strona”). 
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram. Facebook oraz Instagram są znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta, Inc.
 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie postanowień Polityki Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://gilko.pl/strona/polityka_prywatnosci 

 

II Zasady Konkursu

 

 1. Uczestnikiem/ką Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto użytkownika portalu Instagram zgodne z regulaminem portalu (dalej „Uczestnik/czka”)
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. Jeśli jeszcze się tego nie zrobiło, dołączyć do subskrybentów newslettera Gilko Vegan Store, zapis można znaleźć pod linkiem https://gilko.pl/pl/i/Zapisz-sie-do-newslettera/20
  2. Odpowiedzieć na zadanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć własne odpowiedniki kultowych zdań wplatając w nie słowa "Apollo" i "Gilko". Jak np. "Apollo to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla Gilkowej społeczności”;
  3. Na udział w konkursie uczestnicy mają czas do 23.59, 8 kwietnia 2022 roku. 
 3. Uczestnik/czka może udzielić jednej odpowiedzi na pytanie. W przypadku udzielenia wielu odpowiedzi pod uwagę zostanie wzięta tylko pierwsza z nich. 
 4. W Konkursie zostaną wyłonione łącznie 3 odpowiedzi, których autorzy zostaną nagrodzeni.  
 5. Konkurs trwa od 1 kwietnia 2022 roku do 8 kwietnia 2022 roku.
 6. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo do:
  1. dyskwalifikacji zgłoszeń, które zostały nadesłane przez osoby, których tożsamość jest niemożliwa do ustalenia (np. profil w portalu Facebook zawierający nieprawdziwe dane osobowe) lub pochodzących od osób posługujących się fikcyjnymi kontami; 
  2. dyskwalifikacji Uczestników/czek, którzy udzielili odpowiedzi o charakterze wulgarnym, zawierającym treści rasistowskie, szowinistyczne, ksenofobiczne, nawołujące do nienawiści lub agresji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym lub w inny sposób dyskryminujące, a także wypowiedzi nawołujące do łamania prawa, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami, skutkującej usunięciem ich odpowiedzi. 
 8. Organizatorzy są administratorem danych osobowych uczestników. 

 

III Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

 

 1. Laureat Konkursu wybierany jest decyzją Organizatora. 
 2. Decyzja jury co do przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 3 dni od daty zakończenia Konkursu za pomocą oznaczenia w komentarzu w poście, w którym udzielili nagrodzonej odpowiedzi. 
 4. Nagrodą w Konkursie jest zestaw 3 opakowań 180g Qurczaka Apollo w wybranych przez zwycięzce marynatach. W konkursie można wygrać tylko produkty w marynatach (czyli bez Roślinny Stripsów z Qurczaka).  
 1. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

 

IV Wydawanie nagród

 

 1. Aby odebrać nagrodę Uczestnik/czka powinien zgłosić się do Organizatora w terminie do 3 dni od podania do wiadomości wyników Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora. 
 2. Laureat nagrody powinien podać w wiadomości dane umożliwiające wysyłkę nagrody: imię           i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu. 
 3. Nagroda zostanie wysłana zwycięskiemu Uczestnikowi na koszt Organizatora Konkursu. 
 4. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane                             z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, które zostały podane w wiadomości do Organizatora Konkursu, lub ustawienia konta Uczestnika, które nie pozwalają na oznaczanie go pod postami. 

 

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 marca 2022.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów,                               w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa lub zmiana modelu biznesowego Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieszcza na Stronie informację o jego zmianie, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego stosuje się zmianę. 
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub zmianę jego terminu.                           W przypadku odwołania Konkursu prawo do nagrody przysługuje jedynie osobom, które spełniły określone w par. 2 ust. 2 zadanie do dnia jego anulowania.  

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl